CÂU HỎI THƯỜNG GẶP


    • Các câu hỏi thường gặp: nhà thầu có thể xem các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng hệ thống.


Chọn câu hỏi để xem nội dung chi tiết:


    • Gửi câu hỏi đến Fecon: trong trường hợp nhà thầu không tìm thấy câu hỏi mình cần hỏi tại mục Câu hỏi thường gặp, nhà thầu có thể gửi câu hỏi trực tiếp hoặc những đóng góp, phản ánh về hệ thống tới Fecon. Sau khi nhận được câu hỏi, Fecon sẽ gửi câu trả lời tới nhà thầu qua địa chỉ email nhà thầu nhập.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free PDF documentation generator