HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG1. Chọn ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN2. Nhập thông tin công ty


Lưu ý: Những ô có màu cam là ô bắt buộc cần nhập thông tin  • Tên công ty: nhập tên ngắn gọn công ty
  • Tên đầy đủ: nhập tên đầy đủ công ty
  • Mã số thuế: nhập mã số thuế/ số đăng ký kinh doanh của công ty
  • Loại hình doanh nghiệp: chọn loại hình doanh nghiệp của công ty
  • Chọn quốc gia: chọn quốc gia trong danh sách
  • Người đại diện: nhập tên người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Số lượng nhân viên: nhập số lượng nhân viên
  • Vốn điều lệ/ Đơn vị tiền tệ: nhập vốn điều lệ và loại tiền
  • Địa chỉ: nhập địa chỉ công ty
  • Lĩnh vực chính: nhập lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính
  • Website: nhập website công ty
  • Email nhận thông báo: nhập email liên hệ công ty
  • Điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ công ty3. Tích chọn Tôi không phải là người máy4. Nhấn ĐĂNG KÝ để gửi thông tin yêu cầu tạo tài khoản

- Thông báo gửi thành công: Yêu cầu được gửi đến Fecon. Sau khi yêu cầu tạo tài khoản được duyệt sẽ có email thông báo tên đăng nhập và mật khẩu gửi vào địa chỉ email đã nhập trong ô Email.

- Thông báo gửi thất bại: kiểm tra lỗi do hệ thống thông báo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease