HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TẠO TÀI KHOẢN TRÊN HỆ THỐNG


Link video hướng dẫn: 


1. Chọn ĐĂNG KÝ2. Nhập thông tin công ty


Lưu ý: Những ô có màu cam là ô bắt buộc cần nhập thông tin  • Tên công ty: nhập tên ngắn gọn công ty
  • Tên đầy đủ: nhập tên đầy đủ công ty
  • Mã số thuế: nhập mã số thuế/ số đăng ký kinh doanh của công ty
  • Loại hình doanh nghiệp: chọn loại hình doanh nghiệp của công ty
  • Chọn quốc gia: chọn quốc gia trong danh sách
  • Người đại diện: nhập tên người đại diện theo pháp luật của công ty 
  • Số lượng nhân viên: nhập số lượng nhân viên
  • Vốn điều lệ/ Đơn vị tiền tệ: nhập vốn điều lệ và loại tiền
  • Địa chỉ công ty: nhập địa chỉ công ty
  • Thêm địa chỉ: nhập địa chỉ chi nhánh, văn phòng
  • Lĩnh vực chính: nhập lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính
  • Website: nhập website công ty
  • Email nhận thông báo: nhập email liên hệ công ty
  • Điện thoại: nhập số điện thoại liên hệ công ty
  • Chọn số lượng dự án làm việc với Fecon: chọn số lượng dự án đang, đã làm việc với Fecon
  • Doanh thu 3 năm gần nhất: nhập doanh thu 3 năm gần nhất
  • Khu vực hoạt động: chọn khu vực hoạt động
  • Gói thầu đang quan tâm: nhập tên gói thầu đang quan tâm
  • Lĩnh vực chính: chọn lĩnh vực hoạt động hoạt chính của công ty
  • Bạn biết đến Fecon từ đâu: chọn nội dung
  • Ghi chú: nhập ghi chú
3. Hồ sơ năng lực

  • Tích chọn file để nộp hồ sơ năng lực
4. Tích chọn Tôi không phải là người máy
5. Nhấn ĐĂNG KÝ để gửi thông tin yêu cầu tạo tài khoản

- Thông báo gửi thành công: Yêu cầu được gửi đến Fecon. Sau khi yêu cầu tạo tài khoản được duyệt sẽ có email thông báo tên đăng nhập và mật khẩu gửi vào địa chỉ email đã nhập trong ô Email.

- Thông báo gửi thất bại: kiểm tra lỗi do hệ thống thông báo.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease