HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ THẦU


Lưu ý: Với những file Hồ sơ giá, chỉ khi kết thúc giai đoạn Nộp hồ sơ thầu, chuyển sang bước Mở thầu, Fecon mới có thể nhìn thấy và download file về.

    • Cho phép nhà thầu nộp lần file hồ sơ thầu. Fecon sẽ lấy file hồ sơ mới nhất để đánh giá lựa chọn nhà cung cấp.
    • Tại ngày đóng thầu, hệ thống sẽ tự động đóng chức năng chỉnh sửa hồ sơ thầu.
    • Chỉ khi nhà thầu nhập thông tin tab Thông tin chào thầu, hệ thống mới hiển thị nút Nộp hồ sơ để nhà thầu nộp hồ sơ


1. Vào chi tiết gói thầu, chọn Hồ sơ thầu


HỒ SƠ NĂNG LỰC:


               - Hồ sơ năng lực của công ty liên quan đến gói thầu.HỒ SƠ KỸ THUẬT:


               - Hồ sơ kỹ thuật của công ty liên quan đến gói thầu.HỒ SƠ GIÁ:


               - Hồ sơ chi tiết giá liên quan đến gói thầu.
2. Bấm Nộp hồ sơ

3. Bấm Bấm chọn hồ sơ giá/ Bấm chọn hồ sơ kỹ thuật/ Bấm chọn hồ sơ năng lực để upload File hồ sơ cùng loại tương ứng và nội dung ghi chú (nếu có).

4. Bấm Nộp hồ sơ


Hồ sơ được gửi đến cán bộ phụ trách gói thầu của Fecon.    • Cho phép Xóa file hồ sơ đã Upload (trong giai đoạn Nộp hồ sơ)


    • Để xem, tải lại file đã upload, tích chọn tương ứng file hồ sơ định xem, nhấn chọn Tải về hoặc Xem online
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks