HƯỚNG DẪN TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỚI FECON


1. Vào chi tiết gói thầu, chọn Trao đổi với FeconChức năng lọc để xem thông tin trao đổi.


GIAI ĐOẠN:


               - Tất cả: Thông tin trao đổi tất cả các giai đoạn của gói thầu.

               - Giai đoạn nộp thầu: Thông tin trao đổi trong giai đoạn nộp hồ sơ.

               - Giai đoạn đóng thầu: Thông tin trao đổi trong giai đoạn đóng thầu (kết thúc giai đoạn nộp hồ sơ thầu).


CÂU HỎI CỦA:


               - Nhà thầu hỏi: các câu hỏi do nhà thầu hỏi.

               - Fecon hỏi: các câu hỏi do cán bộ phụ trách gói thầu của Fecon hỏi.

  • Gửi câu hỏi đến cán bộ phụ trách gói thầu của Fecon
    • Trong trường hợp, tại một lần hỏi nhà thầu có nhiều vấn đề cần làm rõ thì tập hợp các vấn đề trong một file đính kèm. Fecon sẽ trả lời theo nội dung trong file.


2. Nhấn Thêm câu hỏi

3. Nhập câu hỏi4. Nhấn Lưu lại


Câu hỏi được gửi tới cán bộ phụ trách của Fecon:


  • Trả lời câu hỏi Fecon hỏi


2. Nhấn Trả lời


3. Nhập câu trả lời4. Nhấn Lưu lại


Câu trả lời được gửi tới Fecon:Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator