HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN GÓI THẦU VÀ XÁC NHẬN THAM GIA ĐẤU THẦU

Lưu ý: để xem mô tả chi tiết gói thầu, các hồ sơ đi kèm và tham gia đấu thầu trực tuyến, nhà thầu cần xác nhận tham gia đấu thầu với gói thầu tương ứng.

  • Khi chưa xác nhận tham gia gói thầu, hệ thống chỉ hiển thị thông tin mô tả ngắn về gói thầu.
  • Có hai cách để vào màn hình xem thông tin gói thầu và xác nhận tham gia đấu thầu: từ gói thầu trên trang Portal hoặc từ gói thầu trên trang eBidding.
  • Đăng nhập vào hệ thống trước khi xem thông tin và xác nhận tham gia đấu thầu.
CÁCH 1: TRANG PORTAL


1. Nhấn XEM THÊM2. Nhấn XEM CHI TIẾT

  • Hệ thống sẽ tự động vào Thông tin chi tiết gói thầu trong trang eBidding theo tài khoản đăng nhập của nhà thầu.

3. Xác nhận tham gia gói thầu

  • Gói thầu được mời: có thể Tham gia hoặc Từ chối  • Gói thầu mở thầu rộng rãi: chọn Tham gia nếu muốn tham gia đấu thầu

CÁCH 2: TRANG EBIDDING

1. Trang Portal, chọn TRANG CỦA TÔI
2. Chọn gói thầu muốn tham gia đấu thầu


  • Tham gia đấu thầu với Gói thầu được mời


  • Tham gia đấu thầu với Gói thầu đấu thầu rộng rãi3. Xác nhận tham gia gói thầu


  • Gói thầu được mời: có thể Tham gia hoặc Từ chối


  • Gói thầu mở thầu rộng rãi: chọn Tham gia nếu muốn tham gia đấu thầuThông tin chi tiết gói thầu sau khi xác nhận tham gia đấu thầu


  • Thông tin gói thầu: thông tin chi tiết gói thầu và các file yêu cầu đính kèm.


- Hệ thống cho phép nhà thầu Xem online/ Download file hồ sơ

 • Click biểu tượng , bấm chọn Tải về hoặc Xem online


 • Màn hình xem online file hồ sơ

  • Trao đổi với Fecon: trao đổi thông tin với cán bộ phụ trách gói thầu của Fecon.
  • Thông tin chào thầu: nhập các thông tin chào thầu theo các tiêu chí mà Fecon đề ra; nộp và quản lý hồ sơ đầu thầu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor